Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Työnohjauspalvelu Helmi (2 375302-1), Häikiönmäentie 185, 87950 Kuluntalahti

2. Yhteyshenkilö:

Yrittäjä Merja Hynynen, merja.hynynen at tyonohjauspalveluhelmi.fi

3. Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (tilaajat, ohjattavat ja valmennettavat) ylläpitoon ja uudistamiseen. Ohjattavien tietoja voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien ja muistioiden lähettämiseen liittyvään sekä tilaajien ja valmennettavien tietoja suoramarkkinointiin ja esim. oppimistehtävien käsittelyyn.

5. Rekisterin sisältö:

Rekisteri sisältää tilaajan ja tilaajaorganisaation yhteystiedot (organisaation edustajan ja yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, osoite/ paikkakunta, sähköpostiosoite), laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (aikataulu, palvelun toteuttamisen fyysinen paikka). Rekisteri sisältää koodattuja (ei nimiä tms. tunnistetietoja) kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyvästä työskentelystä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaation itse luovuttamista tai tilaajaorganisaation verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskutusosoite), ohjauksiin ja valmennuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista sekä yrittäjän henkilökohtaisista, koodatuista (ei nimiä tms. tunnistetietoja) muistiinpanoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot pidetään Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

a. Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto eli ohjaus- ja valmennussopimukset sekä yrittäjän muistiinpanot säilytetään yrittäjän tiloissa, lukitussa kaapissa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Yritys suojaa tietojärjestelmissä olevat tiedot ja yrittäjän muistiinpanot asianmukaisin, laitteiden ja tietoturvaohjelmien mahdollistamin toimenpitein.

10. Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostista osoitteeseen merja.hynynen at tyonohjauspalveluhelmi.fi

11.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen merja.hynynen at tyonohjauspalveluhelmi.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

©2019 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns.
Powered by Kaswe. Portrait photos by Sonja Hagström Photography.