Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin.
Kaikki asiakkaideni tiedot kuuluvat vaitiololupauksen piiriin. Jos tarvitset tarkempia asiakaskokemuksia, niin ota yhteyttä minuun.

”Työnohjaus oli selkeää, eteenpäin vievää ja ajankohtaisiin asioihin puuttuvaa.”


”Muutosvalmennus selkeytti muutosta ja lisäsi ymmärrystä siihen.”


”Asiantuntemus ja käytös herätti positiivisen ilmapiirin.”


”Työnohjaus oli huomaavaista ja lempeää.”


”Kirjallinen tarjous ja sopimus työnohjauksesta olivat selkeitä ja työnohjaaja oli sitoutunut niihin.”


”Työnohjaajalla oli ’herkät korvat’. Kertaakaan ei tullut tunne, että olisin sanonut jotain täysin typerää, päinvastoin, koin että sanomisiani arvostettiin.”

”Työnohjaaja oli ymmärtäväinen ja työote oli kannustava.”


”Ohjaaja oli aidosti kiinnostunut ohjaukseen osallistuvien asioista.”


”Sain aidosti apua vaikeaan, raastavaan tilanteeseeni.”


”Kaikki osallistujat huomioitiin tasavertaisesti.”


”Työnohjaajani auttoi näkemään asioiden eri puolia ja rohkaisi kokeilemaan uusia asioita.”


”Keskustelut Merjan kanssa ovat aina avanneet uusia näkökulmia kulloinkin käsillä olleisiin työnohjausten tai valmennusten kysymyksiin ja haasteisiin.”

©2021 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns.
Powered by Kaswe. Portrait photos by Sonja Hagström Photography.