Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin.


Kaikki asiakkaideni tiedot kuuluvat vaitiololupauksen piiriin. Jos tarvitset tarkempia asiakaskokemuksia, niin ota yhteyttä minuun.

”Olen joutunut pohtimaan omaa itseäni ja toimintatapojani. Prosessi on selkiyttänyt kuvaa itsestä ja työskentelystäni. Nyt ymmärrän, miksi teen asioita tai toimin tilanteissa tietyllä tavalla. Prosessi on nostanut itsetuntoani.”


”Muutosvalmennus selkeytti muutosta ja lisäsi ymmärrystä siihen.”


”Asiantuntemus ja käytös herätti positiivisen ilmapiirin.”


”Työnohjaus oli huomaavaista ja lempeää.”


”Kirjallinen tarjous ja sopimus työnohjauksesta olivat selkeitä ja työnohjaaja oli sitoutunut niihin.”


”Työnohjaajalla oli ’herkät korvat’. Kertaakaan ei tullut tunne, että olisin sanonut jotain täysin typerää, päinvastoin, koin että sanomisiani arvostettiin.”

”Työnohjaaja oli ymmärtäväinen ja työote oli kannustava.”


”Työnohjaajan toiminta oli todella ammattitaitoista. Hän onnistui luomaan kiireettömän ja luottamuksellisen ilmapiirin ohjaustuokioon. Minulle uusi työtapa oli työnohjaajan jälkikäteen minulle lähettämä ”muistio” ohjauskerrasta. Aluksi vähän epäröin sitä metodia, mutta totesin sen kuitenkin pian erittäin hyväksi ja toimivaksi. Tykkäsin kovasti ja jälkikäteen luetut muistiinpanot auttoivat jäsentämään asioita vielä jälkikäteenkin.”


”Sain aidosti apua vaikeaan, raastavaan tilanteeseeni.”


”Koin tärkeäksi sen, että minua kuunneltiin ja tuettiin. Sain ymmärrystä ja tsemppiä, joskus niin kovasti yksinäiseen johtajan rooliini.”


”Työnohjaajani auttoi näkemään asioiden eri puolia ja rohkaisi kokeilemaan uusia asioita.”


”Keskustelut Merjan kanssa ovat aina avanneet uusia näkökulmia kulloinkin käsillä olleisiin työnohjausten tai valmennusten kysymyksiin ja haasteisiin.”

8f5b5ca4f77cbdeae1bf1c9d79c85003 7b76621fa118353f9ee5ad1dd5474c90 suomen tyonohjaajat
©2022 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns.
Powered by Kaswe. Portrait photos by Sonja Hagström Photography.