Ammatillisen kehittymisen KUMPPANiksi

Työnohjaaja – coach – valmentaja Merja Hynynen

Kuulumiset

19.10.2023
Työnohjauspalvelu Helmi toimii nyt uuden osakeyhtiön, VOIMAksi Oy:n aputoiminimenä. Työnohjaukset ja muut palvelut jatkuvat edelleen ja minut tavoittaa tuttujen yhteystietojen kautta. Yt. Merja
Ajattelen, että yksi ihmisenä olemisen perustarkoitus on välittää ja huolehtia toisista ihmisistä.
Käytänkin mieluusti omasta työstäni ilmaisua ”palveluksessa”. Minulle on tärkeää, että voin tarjota kokemustani laaja-alaisesti asiakkaideni käyttöön. Huolehdin tekemäni työn rakenteista ja turvallisuudesta niin, että ohjattaville jää tilaa ja mahdollisuutta omaan kehittymisen prosessiinsa – oli kyse sitten työn arkeen tai muutoksiin liittyvistä haasteista.

Palvelut

Kaikkien palvelujen hinnoista ja toteutuksesta saat lisätietoa osoitteesta merja.hynynen@tyonohjauspalveluhelmi.fi

Työnohjaus

Johtajille – esihenkilöille – työyhteisöille

Kaipaatko uusia näkökulmia työhösi? Onko työyhteisösi yhteistyökyky koetuksella? Haluatko kehittyä johtamistyössäsi? Olisiko aika pysähtyä miettimään omaa työhyvinvointiasi?

Coaching

Johtajille – yrittäjille – asiantuntijoille

Kaipaatko uusia näkökulmia työhösi? Onko työyhteisösi yhteistyökyky koetuksella? Haluatko kehittyä johtamistyössäsi? Olisiko aika pysähtyä miettimään omaa työhyvinvointiasi?

Työpajat

Ryhmille – työyhteisöille

Kaipaatteko tilaa ja aikaa yhteiselle ajattelulle? Haluatteko työskennellä tavoitteellisesti ulkopuolisen valmentajan ohjaamana? Olisiko aika hyödyntää yhteinen osaamisenne vahvistamaan voimavaroja työssänne?

Yrittäjän VOIMAksi®

Yrittäjille

Olisiko nyt oikea aika pysähtyä miettimään omaa hyvinvointiasi? Haluatko luotettavat kumppanit tukemaan sinua henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa?

Työuran uurtaja® - valmennus (TUURA)

Julkiset ja yksityiset organisaatiot – yhdistykset – järjestöt

Haluatteko kannustaa esihenkilöiden ja työntekijöiden työuraan liittyvien tavoitteiden ja ratkaisujen suunnittelua? Haluatteko edistää  hyvinvointia ja työssä jaksamista?

Elä✓ää Työelämää®

Johtajille - kehittäjille

Toimitko johtamis- tai kehittämistehtävässä? Haluatko osallistua keskusteluun kehittymisestä ja kehittämisestä muiden asiantuntijoiden kanssa?

Merja Hynynen

Työnohjaajana, coachina ja valmentajana olen käytännönläheinen.

Vuosien työkokemuksen ja erilaisten koulutusten jälkeen olen edelleen vakuuttunut työelämän perusasioiden (perustehtävä, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus) äärelle pysähtymisen merkityksestä. Tämä pysähtyminen voi vaikuttaa juuri sinun työssä jaksamiseesi, työhyvinvointiisi, sitoutumiseesi ja työsi tuloksellisuuteen.

Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin.

Työnohjaajalla oli ’herkät korvat’. Kertaakaan ei tullut tunne, että olisin sanonut jotain täysin typerää, päinvastoin, koin että sanomisiani arvostettiin.

Työnohjaus oli huomaavaista ja lempeää.

Ota yhteyttä

Soita, laita sähköpostia tai käytä lomaketta. Vastaan sinulle mahdollisimman pian.

©2022 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns. Powered by Kaswe. Portrait photos by photojennyforsberg.

Työnohjaus

Johtajille – esihenkilöille – työyhteisöille

Johdon työnohjaus antaa esihenkilöille ja johtajille mahdollisuuden keskustella omasta työstä, sen haasteista ja kehittymistarpeista silloin, kun kaipaat laajempaa keskustelua johtajuuden ja johtamisen näkökulmista. Johdon työnohjaajana olen sinulle luotettava yhteistyökumppani. Voit jakaa kanssani työhön liittyviä asioita ja kokemuksia. Tavoitteellinen työnohjaus mahdollistaa henkilökohtaisen, ammatillisen ja organisatorisen kehittymisen – se on hyvää johtajuutta tukeva työkalu. Johdon työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Työyhteisön työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä yhdessä työelämän perusasioiden ympärille. Yhteinen ymmärrys perustehtävästä ja sitä tukevista rakenteista vaikuttavat siihen, miten yhteistyö työyhteisössänne toimii. Ammatillisen vuorovaikutuksen kehittyminen vaikuttaa työilmapiiriin myönteisesti vaikuttaen työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin, sitoutumiseen ja työn tuloksellisuuteen. Työnohjaus vaatii ohjattavilta motivaatiota, halua pohtia ja kehittää omaa toimintaansa.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaukset voidaan toteuttaa sujuvasti myös etäyhteydellä – turvallisesti, ammattitaidolla ja ehdottomasti läsnäollen.

Coaching

Johtajille – yrittäjille – asiantuntijoille

Coaching tarjoaa luotettavan mahdollisuuden tavoitteelliseen keskusteluun koulutetun coachin kanssa silloin, kun mielessäsi on selkeä tavoite, jonka haluat saavuttaa. Coachingin avulla pohdit aktiivisesti vaihtoehtoja, tarkennat ajatteluasi ja toimintaasi selkeän tavoitteen mukaisesti. Se keskittyy hyvinvointiisi kokonaisvaltaisesti, vaikka tavoitteena olisikin tuoda toimintaasi lisää tehoa ja tuloksia.

Coachingin tavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisten ratkaisujen hakemista esim. ajanhallinnan haasteisiin tai palaverirakenteiden uudistamiseen. Tavoitteet voivat liittyä myös oman työroolisi syvempään kehittämiseen esim. oman johtajaroolin määrittelyyn tai itsensä johtamiseen liittyen.  Suosittelen coachingia lämpimästi erityisesti organisaation johdon tai muiden avainhenkilöiden kehittymisen tueksi, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Coachingiin kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja valmentajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tapaamiset voidaan toteuttaa sujuvasti myös etäyhteydellä – turvallisesti, ammattitaidolla ja ehdottomasti läsnäollen.

Työpajat

Ryhmille – työyhteisöille

Työpajat ovat hieno mahdollisuus saada tilaa ja aikaa yhteiselle ajattelulle. Tapaamisissa on mahdollisuus ”sanoittaa” näkyväksi ajatuksia, tunteita ja tulkintoja ja tuoda julkiseksi niitä keskusteluja, joita mahdollisesti kahvipöydissä ja käytävillä teemaan liittyen käydään. Työpajoissa osallistetaan kaikki mukana olevat, niin että osallistujien yhteinen tieto ja taito saadaan aktiivisesti jaettua hyödyttämään koko ryhmää. Tavoitteena on eteenpäin suuntautuvaa työskentelyä, joka arvostavalla tavalla lisää mahdollisuutta löytää riittävä yhteinen suuntaa ja voimavaroja tulevaisuuteen.

Työpajoja voidaan toteuttaa muutoksiin, resilienssiin, kognitiiviseen ergonomiaan, psykologiseen turvallisuuteen tai muuhun työhyvinvointiin vaikuttavaan, juuri teille ajankohtaiseen teemaan liittyen. Työpajat räätälöidään aina teidän tarpeisiinne sopiviksi.

Yrittäjän VOIMAksi®

Yrittäjille

Hyvinvoinnin merkitys yrittäjälle on erittäin suuri, sillä hyvinvointi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja imagoon. Siksi hyvinvointiin panostaminen ei ole kulu vaan investointi. Yrittäjän VOIMAksi® starttipaketti keskittyy yrittäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja sen vahvistamiseen yrittäjän arjessa. Valmennus yhdistää sekä psyykkiseen-, fyysiseen- ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä työkaluja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yrittäjien tarpeet ovat kokemuksemme mukaan teemoiltaan samankaltaisia (vapaa-ajan ja työelämän yhteensovittamisesta, johtamisesta ja työkuorman hallinnasta sekä yksittäisistä hyvinvointia tukevista keinoista kuten liikunnasta, ravitsemuksesta, levosta ja palautumisesta) mutta käytännön tarpeet hyvinkin erilaisia. Siksi rakensimme tuotteen, joka mahdollistaa tärkeiden teemojen käsittelyn yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työparinani Yrittäjän VOIMAksi® valmennuksen ohjaamisessa on mm. hyvinvointivalmentaja ja liikunnanohjaaja Tanja Ihalainen (Fii Wellbeing Oy).

Työuran uurtaja® - valmennus (TUURA)

Julkiset ja yksityiset organisaatiot – yhdistykset – järjestöt

Työuran uurtaja®-valmennus on Työterveyslaitoksen kehittämä menetelmä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon käyttöön. Työuran uurtaja® -ryhmävalmennus edistää työntekijöiden ja esihenkilöiden uranhallintaa, osaamista ja hyvinvointia. Se valmistaa työyhteisöjä kohtaamaan työelämän muutostilanteita ja lisää työyhteisöjen vuorovaikutteista työotetta. Ryhmävalmennus voidaan kohdentaa koko henkilöstölle tai erilaisille ryhmille muutos- ja työtilanteiden, iän tai organisaatioaseman mukaan.

Olen suorittanut Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja® – ohjaajakoulutuksen ja minulla on lisenssi ryhmävalmennusten ohjaamiseen.

Elä✓ää Työelämää®

Johtajille - kehittäjille

Rakensimme Elävää Työelämää®-sivuston yhdessä kollegani Sari Marita Ikäheimon (SopuSointu Hyvinvointipalvelut) kanssa palvelemaan kaikkia johtamis- ja kehittämistyössä olevia. Tavoitteena on luoda johtamis- ja kehittämistyötä tekeville edellytyksiä oppia yhdessä, oivaltaa ja avartaa näkökulmia elävästä työelämästä.

Löydät verkkosivuiltamme www.elavaatyoelamaa.fi puheenvuoroja ajankohtaisiin, työelämän kehittämiseen ja kehittymiseen liittyvistä aiheista. Lue työelämän asiantuntijoiden ja erilaisissa työtehtävissä työtään kehittävien ammattilaisten puheenvuoroja, osallistu keskusteluun somekanavillamme Facebookissa tai LinkedInissä  ja innostu haastamaan ajatteluasi ja toimintatapojasi.

Tervetuloa seuraamaan Elävää Työelämää® – sivustoa ja osallistumaan sen rakentamiseen!

Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin. Kaikki asiakkaideni tiedot kuuluvat vaitiololupauksen piiriin. Jos tarvitset tarkempia asiakaskokemuksia, niin ota yhteyttä minuun.

”Koin vahvasti voimaantuvani työnohjauskeskusteluista. Kokemukseni oli, että onnistuimme yhdessä kanssasi kanssa saamaan kiinni juuri niistä asioista, jotka itse olen kokenut jaksamistani kuormittavina. Olen todella kiitollinen siitä tuesta ja ohjauksesta, jonka sain. Ne auttoivat minua näkemään asioita positiivisemmassa valossa ja olemaan armollisempi itseä kohtaan.”
– Asiantuntijana työskentelevä yksilöohjattava

”Kirjallinen tarjous ja sopimus työnohjauksesta olivat selkeitä ja työnohjaaja oli sitoutunut niihin.”
– Ostavan organisaation edustaja

”Olet ihanan rauhallinen ja erinomaisen hyvin asiasi osaava. Hyvin osasit vetää oikeista naruista ja autoit jäsentämään meidän, välillä hyvinkin rönsyileviä, keskustelujamme työssä jaksamiseen liittyen.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Sain puhua paljon ja kaikesta. Vuorovaikutuksemme oli luottamuksellinen, coachina annoit minulle tukea ja näkemyksiä, mutta riittävästi tilaa omille oivalluksille ja ajatusten jakamiselle. Sinulle oli helppoa puhua kaikesta, osasit tarttua olennaisiin kohtiin sekä esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta pääsin ajatuksissani eteenpäin.”
– Yrittäjänä työskentelevä coachattava

”Työnohjaukset ovat olleet miellyttäviä, myös haastavia hyvällä tavalla. Hyvä ja turvallinen sekä kiireetön ilmapiiri ovat tuntuneet hyviltä.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Ohjaaja lämmin mutta tarvittaessa jämäkkä, puhui asioista oikeilla nimillä ja selkeästi.”
– TUURA-valmennukseen osallistunut esihenkilö

”Sain puhua asioista, jotka tuntuivat tärkeiltä ja juuri se helpotti. Havaintojani ja kokemuksiani ei vähätelty vaan työnohjaaja tarttui niihin toivomallani tavalla. Työnohjaaja johdatteli keskustelua sopivalla tavalla asiakasta samalla kuunnellen.”
– Johtajana työskentelevä yksilöohjattava

”Kuuntelit täydellisesti tuomitsematta, ja osasit napsia puheista kiinnostavia ja tärkeitä yksityiskohtia tarkempaa tutkimista varten.”
– Johtajana työskentelevä yksilöohjattava

”Läsnäolosi ja kiinnostuksesi käsiteltävästä asiasta on ollut selvästi havaittavissa. Todella virkistävä tapa tehdä työnohjausta (pystyn vertaamaan, koska olen urani aikana ollut monenlaisessa ohjauksessa).”
– Ryhmätyönohjaukseen osallistunut johtaja

”Hyviä työkaluja käsitellä asioita matkan varrella, annoit tilaa käsitellä meitä kullakin hetkellä askarruttavia asioita, huomasin, että olit asian ytimessä tiedustellessasi kerta toisensa jälkeen työn kuvaan ja perustehtävään sekä työn jakoon liittyviä asioita.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Halusin työkaluja johtajan roolini selkeyttämiseen ja niitä sain! Koin tärkeäksi, että minua kuultiin ja tuettiin. Sain ymmärrystä ja tsemppausta joskus niin kovin yksinäiseen rooliini.”
– Yrittäjänä työskentelevä coachattava

”Kaikki toimi ja sujui hyvin. Asioiden eteneminen rauhallista ja ajatuksille tilaa antavaa. Ohjaaja oli rauhallinen ja kuunteli kaikkia, oli turvallista puhua. Hyvä ja selkeä kokonaisuus.”
– TUURA-valmennukseen osallistunut esihenkilö