Ammatillisen kehittymisen KUMPPANiksi

Työnohjaaja – coach – valmentaja Merja Hynynen

VOIMAksi Oy

Työnohjauspalvelu Helmi on nyt VOIMAksi Oyn aputoiminimi. VOIMAksi Oyn palvelut klikkaamalla alla olevaa nappia.

Ajattelen, että yksi ihmisenä olemisen perustarkoitus on välittää ja huolehtia toisista ihmisistä.
Käytänkin mieluusti omasta työstäni ilmaisua ”palveluksessa”. Minulle on tärkeää, että voin tarjota kokemustani laaja-alaisesti asiakkaideni käyttöön. Huolehdin tekemäni työn rakenteista ja turvallisuudesta niin, että ohjattaville jää tilaa ja mahdollisuutta omaan kehittymisen prosessiinsa – oli kyse sitten työn arkeen tai muutoksiin liittyvistä haasteista.

Palvelut

Kaikkien palvelujen hinnoista ja toteutuksesta saat lisätietoa osoitteesta merja.hynynen@tyonohjauspalveluhelmi.fi

Työnohjaus

Johtajille – esihenkilöille – työyhteisöille

Kaipaatko uusia näkökulmia työhösi? Onko työyhteisösi yhteistyökyky koetuksella? Haluatko kehittyä johtamistyössäsi? Olisiko aika pysähtyä miettimään omaa työhyvinvointiasi?

Coaching

Johtajille – yrittäjille – asiantuntijoille

Kaipaatko uusia näkökulmia työhösi? Onko työyhteisösi yhteistyökyky koetuksella? Haluatko kehittyä johtamistyössäsi? Olisiko aika pysähtyä miettimään omaa työhyvinvointiasi?

Merja Hynynen

Työnohjaajana, coachina ja valmentajana olen käytännönläheinen.

Vuosien työkokemuksen ja erilaisten koulutusten jälkeen olen edelleen vakuuttunut työelämän perusasioiden (perustehtävä, rakenteet ja ammatillinen vuorovaikutus) äärelle pysähtymisen merkityksestä. Tämä pysähtyminen voi vaikuttaa juuri sinun työssä jaksamiseesi, työhyvinvointiisi, sitoutumiseesi ja työsi tuloksellisuuteen.

Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin.

Työnohjaajalla oli ’herkät korvat’. Kertaakaan ei tullut tunne, että olisin sanonut jotain täysin typerää, päinvastoin, koin että sanomisiani arvostettiin.

Työnohjaus oli huomaavaista ja lempeää.

Ota yhteyttä

Soita, laita sähköpostia tai käytä lomaketta. Vastaan sinulle mahdollisimman pian.

©2022 Työnohjauspalvelu Helmi. Designed with love by ARRdesigns. Powered by Kaswe. Portrait photos by photojennyforsberg.

Työnohjaus

Johtajille – esihenkilöille – työyhteisöille

Johdon työnohjaus antaa esihenkilöille ja johtajille mahdollisuuden keskustella omasta työstä, sen haasteista ja kehittymistarpeista silloin, kun kaipaat laajempaa keskustelua johtajuuden ja johtamisen näkökulmista. Johdon työnohjaajana olen sinulle luotettava yhteistyökumppani. Voit jakaa kanssani työhön liittyviä asioita ja kokemuksia. Tavoitteellinen työnohjaus mahdollistaa henkilökohtaisen, ammatillisen ja organisatorisen kehittymisen – se on hyvää johtajuutta tukeva työkalu. Johdon työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Työyhteisön työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä yhdessä työelämän perusasioiden ympärille. Yhteinen ymmärrys perustehtävästä ja sitä tukevista rakenteista vaikuttavat siihen, miten yhteistyö työyhteisössänne toimii. Ammatillisen vuorovaikutuksen kehittyminen vaikuttaa työilmapiiriin myönteisesti vaikuttaen työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin, sitoutumiseen ja työn tuloksellisuuteen. Työnohjaus vaatii ohjattavilta motivaatiota, halua pohtia ja kehittää omaa toimintaansa.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaukset voidaan toteuttaa sujuvasti myös etäyhteydellä – turvallisesti, ammattitaidolla ja ehdottomasti läsnäollen.

Coaching

Johtajille – yrittäjille – asiantuntijoille

Coaching tarjoaa luotettavan mahdollisuuden tavoitteelliseen keskusteluun koulutetun coachin kanssa silloin, kun mielessäsi on selkeä tavoite, jonka haluat saavuttaa. Coachingin avulla pohdit aktiivisesti vaihtoehtoja, tarkennat ajatteluasi ja toimintaasi selkeän tavoitteen mukaisesti. Se keskittyy hyvinvointiisi kokonaisvaltaisesti, vaikka tavoitteena olisikin tuoda toimintaasi lisää tehoa ja tuloksia.

Coachingin tavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisten ratkaisujen hakemista esim. ajanhallinnan haasteisiin tai palaverirakenteiden uudistamiseen. Tavoitteet voivat liittyä myös oman työroolisi syvempään kehittämiseen esim. oman johtajaroolin määrittelyyn tai itsensä johtamiseen liittyen.  Suosittelen coachingia lämpimästi erityisesti organisaation johdon tai muiden avainhenkilöiden kehittymisen tueksi, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Coachingiin kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja valmentajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tapaamiset voidaan toteuttaa sujuvasti myös etäyhteydellä – turvallisesti, ammattitaidolla ja ehdottomasti läsnäollen.

Asiakaskokemuksia

Olen toiminut työnohjaajana ja coachina vuosia erilaisissa julkisissa organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä sekä järjestöissä ja yhdistyksissä. Olen ohjannut niin perustyössä ja johtamistehtävissä työskenteleviä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin. Kaikki asiakkaideni tiedot kuuluvat vaitiololupauksen piiriin. Jos tarvitset tarkempia asiakaskokemuksia, niin ota yhteyttä minuun.

”Koin vahvasti voimaantuvani työnohjauskeskusteluista. Kokemukseni oli, että onnistuimme yhdessä kanssasi kanssa saamaan kiinni juuri niistä asioista, jotka itse olen kokenut jaksamistani kuormittavina. Olen todella kiitollinen siitä tuesta ja ohjauksesta, jonka sain. Ne auttoivat minua näkemään asioita positiivisemmassa valossa ja olemaan armollisempi itseä kohtaan.”
– Asiantuntijana työskentelevä yksilöohjattava

”Kirjallinen tarjous ja sopimus työnohjauksesta olivat selkeitä ja työnohjaaja oli sitoutunut niihin.”
– Ostavan organisaation edustaja

”Olet ihanan rauhallinen ja erinomaisen hyvin asiasi osaava. Hyvin osasit vetää oikeista naruista ja autoit jäsentämään meidän, välillä hyvinkin rönsyileviä, keskustelujamme työssä jaksamiseen liittyen.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Sain puhua paljon ja kaikesta. Vuorovaikutuksemme oli luottamuksellinen, coachina annoit minulle tukea ja näkemyksiä, mutta riittävästi tilaa omille oivalluksille ja ajatusten jakamiselle. Sinulle oli helppoa puhua kaikesta, osasit tarttua olennaisiin kohtiin sekä esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta pääsin ajatuksissani eteenpäin.”
– Yrittäjänä työskentelevä coachattava

”Työnohjaukset ovat olleet miellyttäviä, myös haastavia hyvällä tavalla. Hyvä ja turvallinen sekä kiireetön ilmapiiri ovat tuntuneet hyviltä.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Sain puhua asioista, jotka tuntuivat tärkeiltä ja juuri se helpotti. Havaintojani ja kokemuksiani ei vähätelty vaan työnohjaaja tarttui niihin toivomallani tavalla. Työnohjaaja johdatteli keskustelua sopivalla tavalla asiakasta samalla kuunnellen.”
– Johtajana työskentelevä yksilöohjattava

”Kuuntelit täydellisesti tuomitsematta, ja osasit napsia puheista kiinnostavia ja tärkeitä yksityiskohtia tarkempaa tutkimista varten.”
– Johtajana työskentelevä yksilöohjattava

”Läsnäolosi ja kiinnostuksesi käsiteltävästä asiasta on ollut selvästi havaittavissa. Todella virkistävä tapa tehdä työnohjausta (pystyn vertaamaan, koska olen urani aikana ollut monenlaisessa ohjauksessa).”
– Ryhmätyönohjaukseen osallistunut johtaja

”Hyviä työkaluja käsitellä asioita matkan varrella, annoit tilaa käsitellä meitä kullakin hetkellä askarruttavia asioita, huomasin, että olit asian ytimessä tiedustellessasi kerta toisensa jälkeen työn kuvaan ja perustehtävään sekä työn jakoon liittyviä asioita.”
– Työyhteisön työnohjaukseen osallistunut työntekijä

”Halusin työkaluja johtajan roolini selkeyttämiseen ja niitä sain! Koin tärkeäksi, että minua kuultiin ja tuettiin. Sain ymmärrystä ja tsemppausta joskus niin kovin yksinäiseen rooliini.”
– Yrittäjänä työskentelevä coachattava